Nove verzije STEPONE

Verzija 3.8.4

Nova verzija sadrži izmjene vezane uz godišnji obračuna plaća za 2018. godinu i novo neoporezivo primanje (do 5.000,00 kn godišnje).

Novi poslužiteljski certifikat za Fiskalizaciju ...

Poštovani,
Porezna uprava je na svojim stranicama objavila novi poslužiteljski certifikat cis.porezna-uprava.hr kojeg će implementirati 07.06.2018. Što se tiče fiskalizacije u StepOne aplikaciji , vjerojatno neće biti potrebna nikakva instalacija , što sugerira i odgovor APIS-a na naš upit:
'Poštovani,
ako smo dobro shvatili informacije koje ste nam dostavili, nije ga potrebno tu instalirati jer on nije potpisni certifikat. Finin certifikat je potpisni.
Ukoliko ste poslužiteljski certifikat Porezne uprave imali u nekom od spremišta, možete dodati i novi.'

Ipak, predlažemo da preuzmete certifikat i pripremite ga za svaki slučaj kako bismo izbjegli naknadne probleme.
Certifikat i upute možete naći na: http://www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Stranice/FiskalizacijaNovo.aspx

Verzija 3.8.3

Nova verzija 3.8.3 sadži izmjene vezane za izmjene vezane uz obračun doprinosa za radnike sa minimalnom plaćom. Upute možete preuzeti ovdje .

Obavijest - konačni obračun poreza 2017.

Poštovani, na sljedećem linku možete pronaći uputu kako napraviti konačni obračun poreza.

Verzija 3.8.2.

Verzija 3.8.2. sadrži sljedeće izmjene:
1. barcode inventura dugotrajne imovine
2. ispis liste partnera u Excel
3. eFakture
4. dodatni uvjeti ispisa na pregledu dugotrajne imovine:
a. datum nabave
b. početni mjesec uporabe
c. datum isknjiženja
d. vrijednost isknjiženja
5. izmjene u obračunu plaća
a. ažuriranje JOPPD oznaka prema zadnjim važećim propisima
b. mogućnost storniranja obračuna plaće
c. dodatni uvjeti ispisa na odabiru radnika
d. ispis EVIDENCIJA O RADNICIMA / MATIČNA KNJIGA RADNIKA u Excel
6. omogućavanje definiranja slike / logotipa za poduzeće
7. mogućnost odabira ispisa izlaznih računa u domaćoj valuti ili devizama (samo za korisnike koji imaju standardne ispise)

Izmjene vezane uz fiskalizaciju i poslovne prostore od 01.07.2017.

Izmjenama Zakona o fiskalizaciji, propisana obveza od 01.07.2017. je da svi obveznici fiskalizacije dostave podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja preko elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna. Izuzeti su oni obveznici fiskalizacije koji nemaju obvezu korištenja sustava ePorezna, te podatke o poslovnom prostoru dostavljaju na propisanom obrascu.   Obveznik treba:
  • ažurirati postojeće i unijeti nove podatke o poslovnim prostorima putem ePorezne
    • unijeti podatke o proizvođaču softvera kao i podatke o tvrtki koja održava instalirani softver
    • sve buduće izmjene podataka o poslovnim prostorima (npr. izmjena radnog vremena), kao i unos novih poslovnih prostora, prijavljivati isključivo korištenjem ePorezne
Potvrda podataka: Obveznici fiskalizacije koji su podatke o poslovnom prostoru dostavili putem XML poruke iz ERPa  zaključno sa 30.06.2017., obvezni su ih potvrditi putem ePorezne u razdoblju od 01.07. do 31.07.2017., te dostaviti podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja i djelatnosti koje obavljaju u pojedinom poslovnom prostoru. Novi poslovni prostor se i dalje treba otvoriti u ERPu, a zatim i putem ePorezne. Nakon što se novi podaci unesu ili postojeći ažuriraju preko ePorezne, u ERPu se poslovni prostor preko gumba 'Aktiviraj poslovni prostor' treba također aktivirati, ukoliko nije aktiviran iz ERPa do 30.06.2017. Svi obveznici koji su ranije aktivirali poslovne prostore kroz ERP, samo će nove poslovne prostore na navedeni način aktivirati u ERPu jer ranije aktivirani poslovni prostori već imaju ažuran status fiskalizacije.
Pozivamo sve korisnike da i dalje prate izmjene koje obavljuje porezna uprava na stranicama http://www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Stranice/FiskalizacijaNovo.aspx

Verzija 3.8.1.

Novi verzija sadrži izmjene vezane uz promjenu poreznog zakona za obračun poreza na dohodak od 01.01.2017. za 1. skupinu općina po indeksu razvijenosti. Uputu možete preuzeti OVDJE.

Verzija 3.8

Verzija 3.8 sadrži sljedeće izmjene:
- Izmjene vezane uz zakonske promjene obračuna plaće koje stupaju na snagu 01.01.17. Upute preuzmite ovdje!
- Mogućnost označavanja obračuna plaće kao neisplaćene
- Omogućavanje inventure dugotrajne imovime i sitnog inventara android čitačima
- Excel ispis
o pregleda zaliha sa rezervacijama
o troškovnih jedinica
o kadrovskih promjena

Obavijest

Poštovani korisnici, Podsjećamo Vas da je Fina objavila novosti vezane uz fiskalizaciju. Od 11.11.2016 počet će se koristiti novi fiskalni certifikati, a od siječnja 2017. prestati će podrška za SSL i TLS1.0 protokole (vidjeti link http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx).
Budući da stariji operativni sustavi (Windows Xp, Vista, Windows 2003 i 2008) ne podržavaju TLS1.1 i 1.2 protokole, bit će potrebno prilagoditi računala na kojima se radi fiskalizacija. Listu Operativnih sustava koji podržavaju TLS1.1 i 1.2 možete vidjeti ovdje: https://blogs.msdn.microsoft.com/kaushal/2011/10/02/support-for-ssltls-protocols-on-windows/
Isto tako, bit će potrebno instalirati .net framework 4.6.2, a postojeću verziju ostaviti.
Ukratko, korisnik treba napraviti sljedeće:
- osigurati OS koji podržava TLS 1.1 i TLS1.2
- instalirati .net framework 4.6.2, a postojeću verziju ostaviti
Molimo da na vrijeme prilagodite svoja računala na kojima fiskalizirate račune kako biste mogli nesmetano raditi kada promjene stupe na snagu! Za pomoć i podršku obratite se iNFOKOM-u.

Verzija 3.7.9.

Nova verzija 3.7.9 sadrži sljedeće izmjene:
-Izmjene vezane uz OPZ STAT (označavanje partnera koji se ne prikazuju pojedinačno pod rimski 'II', već zbirno pod rimski 'III'). Uputu možete preuzeti ovdje.
-Omogućavanje upisa najniže osnovice za zdravstvo prema radnim kalendarima
-Pregled deviznih zatvaranja rađenih na deviznim stavakama otvorenim na datum formiranja završnih tečajnih razlika

Verzija 3.7.8

Nova verzija 3.7.8 sadrži sljedeće izmjene:
Obračun drugog dohotka: Formiranje S€PA datoteke u XML formatu za drugi dohodak. Uputu možete preuzeti ovdje.

Verzija 3.7.7

Nova verzija 3.7.7 sadrži sljedeće izmjene:
Plaće
-Formiranje S€PA datoteke u XML formatu Uputu možete preuzeti ovdje.
-Pregled djelatnika zaposlenih u razdoblju
-Ispis potvrde o isplaćenim naknadama HZZO
-Ispis potvrde o isplaćenoj plaći radnika

Sredstva
-Kolona nabavne, otpisane i sadašnje vrijednosti na odabiru sredstava
-Ispis promjena vrijednosti u Excel-u

Prodaja
-Prioritet akcije
-Pregled zaključnica u Excel obliku

PDV
-Uvođenje pozicije '00 - 'UFA NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU'
-Omogućena ručna promjena za poziciju II.14.(EU14)

Financijska operativa
-Formiranje S€PA datoteke u XML formatu

Verzija 3.7.6

Nova verzija sadrži izmjene vezane uz OPZ STAT. Upute možete pronaći OVDJE !

Verzija 3.7.5

Nova verzija 3.7.5 sadrži izmjene vezane za OPZ STAT izvještaj. Uputu možete vidjeti OVDJE!

Verzija 3.7.4

Nova verzija STEPONE-a sadrži izmjene vezane uz godišnji obračun poreza iz dohotka. Upute možete preuzeti OVDJE.

Verzija 3.7.3

Novi verzija 3.7.3 sadrži slijedeće izmjene: PLAĆE - Izmjena ispisa NP1 (plaće) - Izmjene u aplikaciji vezane uz ažuriranje stope prireza u podacima obračuna plaća. Uputu možete preuzeti ovdje. OSTALE IZMJENE - U internoj kartici dodano polje 'partner' - U prijemnom listu i fakturama dodano je polje 'interna kartica' - U MK banke dodano polje 'SWIFT'

Verzija 3.7.2.

Nova verzija sadrži slijedeće izmjene:
- Omogućavanje otknjižavanja žiro računa za obrtnike
- Obračun svih doprinosa za radnike mlađe od 30 godina za primanja koja nisu izuzeta od plaćanja doprinosa na plaću (plaća u naravi i sl.)
- Omogućavanje povezivanja jednog izvještaja (ispisa) u STEPONE-u sa više drugih različitih ispisa u aplikaciji

Verzija 3.7 i 3.7.1

Nove verzije su vezani uz ispise IP1 i NP1 obrazaca. U dva dana smo izdali dva patcha jer svakodnevno saznajemo nove detalje, koje korisnici hitno moraju imati (da bi mogli isplatiti plaću). Upute možete preuzeti OVDJE !

Verzija 3.6.8 i 3.6.9

Nove verzije 3.6.8 i 3.6.9 sadrže izmjene u plaćama vezane uz konfiguriranje ispisa IP1 i NP1. Upute možete preuzeti ovdje:
- Evidencija sati rada
Evidencija sati rada - dopuna
Konfiguracija ispisa IP1 NP1.pdf

Verzija 3.6.7

Nova verzija 3.6.7 sadrži slijedeće izmjene:
- Evidencija dnevnog i tjednog odmora,
- Ispis evidencije o (ne)nazočnosti radnika

Upute za rad možete preuzeti OVDJE !

Verzija 3.6.6

Verzija 3.6.6 sadrži slijedeće izmjene:
- Uvođenje jedinice pakiranja mjere (jed_pak_mjere)
- Plaće i kadrovska evidencija
o Omogućen upis napomena kod izrade rješenja za godišnji odmor
o Izmjene u kadrovskoj evidenciji i plaćama (pravilnici od 01.04.15) – evidencija rada, ispis obrazaca za isplatu i neisplatu plaća i otpremnine
o Omogućavanje označavanja primanja u isplati plaća za zaseban ispis naloga za plaćanje (bolovanje HZZO, prijevoz)
- Ispis otpremnice kupcu na engleskom
- Omogućen pregled svih knjiženja u glavnoj knjizi na jednom mjestu
- Omogućeno označavanje konta kao sintetičkog podatak, te onemogućeno knjiženje prometa za tako označen konto
- Omogućemo statusiranje knjiženja u glavnj knjizi kao dokument završnog knjiženja i/ili zatvaranja klase. Omoguće pregled svih knjiženja u glavnoj knjizi sa, bez i samo za takva knjiženja.

Verzija 3.6.5

Verzija 3.6.5 sadrži slijedeće izmjene:
- Izmjene vezane uz novi PDV obrazac
- Dopuna JOPPD šifarnika neoporezivih primitaka i primita koji se ne smatraju dohotkom

Verzija 3.6.4

Verzija 3.6.4 sadrži slijedeće izmjene:
- Omogućavanje praćenja troškova u putnim nalozima ua potrebe JOPPD obrasca
- Izmjena matičnog kartona primanja – priprema za JOPPD koji vrijedi od 01.03.15
- U tablici 'dokument' moguće je označiti dokument koji ne želite izdavati partnerima bez važećeg ugovora

Verzija 3.6.3

Verzija 3.6.3 sadrži slijedeće izmjene:
- Konfiguracija izvještaja koje korisnik ne može ispisvati, te podataka na unosnim ekranima i ispisma koji korisnicima nisu dostupni / vidljivi
- Izmjene u prodaji i maloprodaji -> brza izmjena djelatnika, kreirao djelatnik, podaci o faxu, mailu i webu u skladištu, konfigurabilan broj kopija R1 računa, automatska međuskladišnica ukoliko se radi sa veleprodajnim i maloprodajnim skladištem, konfiguracija brzog pregleda zaliha i cijena u ekranu pos-a
- Izmjena JOPPD obrasca – prilagodba zakonskim izmjenama od 01.01.15

Verzija 3.6.2

Verzija 3.6.2 sadrži izmjene vezane uz GODIŠNJI OBRAČUN POREZA.
Upute možete pogledati ovdje.

Verzija 3.6.1

- Izmjene formiranja XML datoteka za PDV (oznaka ispostave Porezne uprave)
- Pregledi korištenja internih kartica
- Omogućavanje neispisivanja preostalih iznosa i rata kredita na obračunskim listićima plaće

Verzija 3.6

Nova verzija 3.6 sadrži slijedeće izmjene:
- Pregled tuzeminh isporuka PPO
- Mogućnost pregleda obračunate amortizacije u Excelu
- Formiranje XML datoteka za pojedine ispis
- Određivanje mjesta formiranja za uplatnice i isplatnice (kada firma ima blagajne u poslovnicama u različitim gradovima)

Verzija 3.5.8

Verzija 3.5.8 sadrži slijedeće izmjene:
- Plaće - automatizam ispisa poziva na broj odobrenja za radnike kojima se formira zaseban nalog za isplatu
- Prikaz nabavnih vrijednosti za artikle usluge

Verzija 3.5.7

Izmjene u plaćama
- Datoteke uplata na tekuće račune i kredita radnika u jedinstvenom novom formatu
- Prikaz IBAN računa radnika u za to predviđenim datotekama i na unosnim ekranima. Upute možete vidjeti ovdje

Verzija 3.5.6

- Mogućnost vođenja šifre artikla za više od 13 znakova
- Povezivanje artikla sa drugim (zamjenskim) artiklima
- Ispis pojedinačne kartice sredstva u Excel
Izmjene u plaćama
- Definiranje vrsta odbitaka i omogućavanje obračuna za odabrane vrste odbitaka u svakoj pojedinoj isplati. Upute možete preuzeti ovdje.
- Omogućavanje isključivanja automatskog obračuna prijevoza za pojedine isplate

Verzija 3.5.5

Izmjene u novoj verziji 3.5.5:
- Dopuna JOPPD šifarnika i pripadajuće izmjene formiranja JOPPD obrasca
- Omogućavanje praćenja promjena olakšica radnika i članova vezanih uz radnika

Verzija 3.5.4

Verzija 3.5.4 sadrži izmjene JOPPD obrasca za plaću poduzetnika.

Verzija 3.5.3

Verzija 3.5.3 sadrži izmjene vezane uz formiranje XML datoteka za 2014. godinu (prema shemema porezne uprave).

Verzija 3.5.2

U verziji 3.5.2 nalaze se izmjene vezane uz pdv prijavu (PDV 13%)

Verziji 3.5.1

Izmjene u verziji 3.5.1: - Omogućavanje praćenja putnih naloga po partnerima - Plaće - omogućavanje označavanja primanja koja se ne prikazuju na JOPPD-u - Izmjene vezane uz avanse - u konfiguraciji je omogućeno uključiti obavijest da partner ima otvoreni avans prilikom kreiranja fakture

Verzija 3.5.0

Nova verzija sadrži slijedeće izmjene:
  • Dugotrajna imovina Omogućeno praćenje količina sredstava u dokumentima knjiženja i pregledima (koristi se u slučajevima kad postoji više komada nekog sredstva sa istim inventarskim brojem – stolice, stolovi i sl).
  • Plaće Omogućen automatski preračuna iz neta u bruto za više stavaka obračuna (do sada je to bilo predviđeno samo za jednu stavku: plaću u naravi ili stimulaciju). Ažuriranje JOPPD oznaka prema izmjenama objavljenim u NN 160.

Verzija 3.4.9

Nova verzija sadrži izmjene vezane uz JOPPD za putne naloge. Detaljne upute možete preuzeti ovdje.

Verzija 3.4.8

Nova verzija sadrži izmjene vezane uz ispis naloga za plaćanje (virmana) iz plaća i drugog dohotka, te izmjene vezane uz zaštićene račune. Upute vezano uz naloge za plaćanje možete pogledati ovdje, a upute vezano uz zaštićene račune  ovdje.

Verzija 3.4.7

Izmjene u novoj verziji su: Detaljne upute za popunjavanje obrasca možete pogledati na stranicama Porezne Uprave na slijedećem linku: http://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/Obrazac%20JOPPD%20upute%20za%20popunjavanje.pdf

Verzije 3.4.3 - 3.4.6

Verzije 3.4.3 - 3.4.6 sadrže niz izmjena vezanih uz predujmove. Upute za korištenje možete preuzeti ovdje.

Verzija 3.4.2

Nova verzija 3.4.2 sadži nove obrasce:
  • Prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU (Obrazac PDV-S) te
  • Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU (Obrazac ZP)
Za ispravno funkcioniranje obrazaca potrebno je povezati podatke na pozicijama PDV-a, Upute možete vidjeti ovdje.

Verzija 3.4.1

Nova verzija 3.4.1 sadži izmjenu na knjizi izlaznih računa koja omogućuje korisnicima da isprave poziciju na proknjiženim fakturama. Budući svi korisnici nisu na vrijeme uskladili porezne podatke dokumenata, fakture su u kiru sjedale krivo. Ovom izmjenom omogućen je ispravak takvih faktura. Upute možete vidjeti ovdje. Korisnici koji imaju veći broj dokumenata koje treba ispraviti mogu se javiti u Infokom.