Verzija 3.7 i 3.7.1

Nove verzije su vezani uz ispise IP1 i NP1 obrazaca. U dva dana smo izdali dva patcha jer svakodnevno saznajemo nove detalje, koje korisnici hitno moraju imati (da bi mogli isplatiti plaću). Upute možete preuzeti OVDJE !