Izmjene vezane uz fiskalizaciju i poslovne prostore od 01.07.2017.

Izmjenama Zakona o fiskalizaciji, propisana obveza od 01.07.2017. je da svi obveznici fiskalizacije dostave podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja preko elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna.

Izuzeti su oni obveznici fiskalizacije koji nemaju obvezu korištenja sustava ePorezna, te podatke o poslovnom prostoru dostavljaju na propisanom obrascu.

 

Obveznik treba:

  • ažurirati postojeće i unijeti nove podatke o poslovnim prostorima putem ePorezne
    • unijeti podatke o proizvođaču softvera kao i podatke o tvrtki koja održava instalirani softver
    • sve buduće izmjene podataka o poslovnim prostorima (npr. izmjena radnog vremena), kao i unos novih poslovnih prostora, prijavljivati isključivo korištenjem ePorezne

Potvrda podataka:

Obveznici fiskalizacije koji su podatke o poslovnom prostoru dostavili putem XML poruke iz ERPa  zaključno sa 30.06.2017., obvezni su ih potvrditi putem ePorezne u razdoblju od 01.07. do 31.07.2017., te dostaviti podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja i djelatnosti koje obavljaju u pojedinom poslovnom prostoru.

Novi poslovni prostor se i dalje treba otvoriti u ERPu, a zatim i putem ePorezne.

Nakon što se novi podaci unesu ili postojeći ažuriraju preko ePorezne, u ERPu se poslovni prostor preko gumba ‘Aktiviraj poslovni prostor’ treba također aktivirati, ukoliko nije aktiviran iz ERPa do 30.06.2017.

Svi obveznici koji su ranije aktivirali poslovne prostore kroz ERP, samo će nove poslovne prostore na navedeni način aktivirati u ERPu jer ranije aktivirani poslovni prostori već imaju ažuran status fiskalizacije.

Pozivamo sve korisnike da i dalje prate izmjene koje obavljuje porezna uprava na stranicama http://www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Stranice/FiskalizacijaNovo.aspx