Verzija 3.4.1

Nova verzija 3.4.1 sadži izmjenu na knjizi izlaznih računa koja omogućuje korisnicima da isprave poziciju na proknjiženim fakturama.

Budući svi korisnici nisu na vrijeme uskladili porezne podatke dokumenata, fakture su u kiru sjedale krivo. Ovom izmjenom omogućen je ispravak takvih faktura.

Upute možete vidjeti ovdje.

Korisnici koji imaju veći broj dokumenata koje treba ispraviti mogu se javiti u Infokom.