Verzija 3.5.0

Nova verzija sadrži slijedeće izmjene:

  • Dugotrajna imovina
    Omogućeno praćenje količina sredstava u dokumentima knjiženja i pregledima (koristi se u slučajevima kad postoji više komada nekog sredstva sa istim inventarskim brojem – stolice, stolovi i sl).
  • Plaće
    Omogućen automatski preračuna iz neta u bruto za više stavaka obračuna (do sada je to bilo predviđeno samo za jednu stavku: plaću u naravi ili stimulaciju).
    Ažuriranje JOPPD oznaka prema izmjenama objavljenim u NN 160.