Verzija 3.5.2

U verziji 3.5.2 nalaze se izmjene vezane uz pdv prijavu (PDV 13%)