Verzija 3.5.3

Verzija 3.5.3 sadrži izmjene vezane uz formiranje XML datoteka za 2014. godinu (prema shemema porezne uprave).