Verzija 3.6.1

- Izmjene formiranja XML datoteka za PDV (oznaka ispostave Porezne uprave)
- Pregledi korištenja internih kartica
- Omogućavanje neispisivanja preostalih iznosa i rata kredita na obračunskim listićima plaće