Verzija 3.6.4

Verzija 3.6.4 sadrži slijedeće izmjene:
- Omogućavanje praćenja troškova u putnim nalozima ua potrebe JOPPD obrasca
- Izmjena matičnog kartona primanja – priprema za JOPPD koji vrijedi od 01.03.15
- U tablici ‘dokument’ moguće je označiti dokument koji ne želite izdavati partnerima bez važećeg ugovora