Verzija 3.6.6

Verzija 3.6.6 sadrži slijedeće izmjene:
- Uvođenje jedinice pakiranja mjere (jed_pak_mjere)
- Plaće i kadrovska evidencija
o Omogućen upis napomena kod izrade rješenja za godišnji odmor
o Izmjene u kadrovskoj evidenciji i plaćama (pravilnici od 01.04.15) – evidencija rada, ispis obrazaca za isplatu i neisplatu plaća i otpremnine
o Omogućavanje označavanja primanja u isplati plaća za zaseban ispis naloga za plaćanje (bolovanje HZZO, prijevoz)
- Ispis otpremnice kupcu na engleskom
- Omogućen pregled svih knjiženja u glavnoj knjizi na jednom mjestu
- Omogućeno označavanje konta kao sintetičkog podatak, te onemogućeno knjiženje prometa za tako označen konto
- Omogućemo statusiranje knjiženja u glavnj knjizi kao dokument završnog knjiženja i/ili zatvaranja klase. Omoguće pregled svih knjiženja u glavnoj knjizi sa, bez i samo za takva knjiženja.