Verzija 3.6.8 i 3.6.9

Nove verzije 3.6.8 i 3.6.9 sadrže izmjene u plaćama vezane uz konfiguriranje ispisa IP1 i NP1. Upute možete preuzeti ovdje:

- Evidencija sati rada

Evidencija sati rada – dopuna

Konfiguracija ispisa IP1 NP1.pdf