Verzija 3.7.2.

Nova verzija sadrži slijedeće izmjene:
- Omogućavanje otknjižavanja žiro računa za obrtnike
- Obračun svih doprinosa za radnike mlađe od 30 godina za primanja koja nisu izuzeta od plaćanja doprinosa na plaću (plaća u naravi i sl.)
- Omogućavanje povezivanja jednog izvještaja (ispisa) u STEPONE-u sa više drugih različitih ispisa u aplikaciji