Verzija 3.7.7

Nova verzija 3.7.7 sadrži sljedeće izmjene:

Plaće
-Formiranje S€PA datoteke u XML formatu Uputu možete preuzeti ovdje.
-Pregled djelatnika zaposlenih u razdoblju
-Ispis potvrde o isplaćenim naknadama HZZO
-Ispis potvrde o isplaćenoj plaći radnika

Sredstva
-Kolona nabavne, otpisane i sadašnje vrijednosti na odabiru sredstava
-Ispis promjena vrijednosti u Excel-u

Prodaja
-Prioritet akcije
-Pregled zaključnica u Excel obliku

PDV
-Uvođenje pozicije ’00 – ‘UFA NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU’
-Omogućena ručna promjena za poziciju II.14.(EU14)

Financijska operativa
-Formiranje S€PA datoteke u XML formatu