Verzija 3.8.2.

Verzija 3.8.2. sadrži sljedeće izmjene:
1. barcode inventura dugotrajne imovine
2. ispis liste partnera u Excel
3. eFakture
4. dodatni uvjeti ispisa na pregledu dugotrajne imovine:
a. datum nabave
b. početni mjesec uporabe
c. datum isknjiženja
d. vrijednost isknjiženja

5. izmjene u obračunu plaća
a. ažuriranje JOPPD oznaka prema zadnjim važećim propisima
b. mogućnost storniranja obračuna plaće
c. dodatni uvjeti ispisa na odabiru radnika
d. ispis EVIDENCIJA O RADNICIMA / MATIČNA KNJIGA RADNIKA u Excel

6. omogućavanje definiranja slike / logotipa za poduzeće
7. mogućnost odabira ispisa izlaznih računa u domaćoj valuti ili devizama (samo za korisnike koji imaju standardne ispise)