Verzija 3.8.3

Nova verzija 3.8.3 sadži izmjene vezane za izmjene vezane uz obračun doprinosa za radnike sa minimalnom plaćom. Upute možete preuzeti ovdje .