Najbolji izbor

U globalnoj ponudi ERP i CRM sustava, Odoo ERP nalazi se u vrhu uz bok daleko skupljim rješenjima (SAP, Navision, Oracle) koje u mnogim elementima nadmašuje.
Detaljniju usporedbu sa aktualnim ERP i CRM sustavima možete pročitati ovdje.

Sa više od 1000 instalacija dnevno i preko 2 milijuna korisnika, vodeći je u broju instalacija managment softwarea.

Modularna struktura sa više od 100 osnovnih certificiranih modula i preko 7300 dodatnih modula koje ubrzano razvija preko 5400 developera u preko 120 država širom svijeta, zadovoljit će sve potrebe vaše tvrtke.

Za vaše specifične potrebe, naš tim će brzo i efikasno prilagoditi neki od postojećih modula ili izraditi novi modul.

Najbolji izbor

CRM (upravljanje odnosima sa kupcima)

Unaprijedite komunikaciju sa postojećim i budućim kupcima, te pospješite prodaju jednostavnim upravljanjem i nadgledanjem poslovnih procesa.

CRM omogućava jednostavan poslovni tijek od prilika (leadova), preko telefonskih poziva, prezentacija, sastanaka, kampanja do kreiranja ponuda i prodajnih naloga, te fakturiranja.

Ubrzajte i automatizirajte procese kreiranjem prilika iz različitih izvora, poput web stranice tvrtke, pristiglih mailova klijenata, marketinških kampanja, društvenih mreža, te mnogih drugih.

Analizirajte ostvarenu realizaciju po kampanjama, kanalima prodaje i prodajnim timovima.
Uštedite vrijeme na administraciji i iskoristite ga za identifikaciju i realizaciju poslovnih prilika.

CRM  (upravljanje odnosima sa kupcima)

Prodaja

Bez obzira fakturirate li materijal i usluge ili robu prema cjenicima ili specifičnim ugovorenim uvjetima, ERP podržava sve poznate modele.

Riješite se nepotrebnih bilješki i prepustite sustavu brigu o ugovorenim uvjetima sa kupcima i rokovima.

Prodajni proces možete koristiti u jednostavnom obliku sa malim brojem obaveznih elemenata s mogućnošću prilagodbe korištenju u složenim uvjetima sa višestrukim jedinicama mjere proizvoda uz pomoć konfiguratora, cjenicima po kupcima, kontrolnim maržama i kvotama, te višestrukim adresama isporuke i fakturiranja.

Analizirajte prodaju u realnom vremenu kroz izvještaje koje možete samostalno prilagođavati vašim potrebama.

Prodaja

mERP

 

mERP je mobilna aplikacija pomoću koje možete koristiti SVE Odoo module. mERP radi na svim Android uređajima (smart telefoni, tableti..).

Posebnu pozornost stavljamo na upravljanje skladišnim procesima (WMS) gdje se uređaj koristi kao barcode scanner, kao i na mobilnu prodaju pomoću koje je moguće unositi narudžbe na terenu.

Jednostavnost, praktičnost, brzina korištenja, te online način rada ključne su prednosti ove aplikacije.

 

 

mERP

Nabava

Upravljanje nabavom u ERP-u omogućava vam praćenje uvjeta dobavljača i asortimana uz jednostavno formiranje narudžbi za potrebna dobra i usluge.

Sustav može samostalno uz vaše odobravanje formirati narudžbe dobavljačima za materijale potrebne u proizvodnom procesu ili za prodane količine robe.

Sve naručene količine sustav prati do isporuke, omogućavajući pri tome parcijalne isporuke i automatske podsjetnike.

Potpunu kontrolu procesa od sagledavanja potreba i mogućnosti nabave, same nabave do kontrole faktura dobavljača omogućavaju vam jednostavni i pregledni izvještaji u različitim oblicima.

nabava

DMS

Integrirani sustav upravljanja ulaznom i izlaznom dokumentacijom tvrtke u digitalnom obliku s naglaskom na potvrđivanju, odobravanju, te likvidiranju ulazne dokumentacije (npr. računa) s ciljem jednostavnog praćenja i pohrane skenirane dokumentacije.

Smanjenjem administracije, te troškova skladištenja, ‘ured bez papira’ povećava učinkovitost brzom pohranom i pronalaženjem dokumenata, te nudi kontroliran pristup dokumetima sukladno korisničkim ovlastima.

Sustav internih poruka korisnicima dodatno olakšava praćenje dokumenata i jednostavnu komunikaciju, te pristupanje dokumentima putem poveznica.

DMS proces

Proizvodnja

Organizirajte i pratite svoj proizvodni proces. Formirajte plan proizvodnje i automatske radne naloge, te pratite proces uz pomoć grafičkog sučelja.

Povežite proizvodni proces i radne naloge sustavom za automatsko naručivanje i obradite nedostajuće elemente na vrijeme, te ih pratite do isporuke.

Iskoristite fleksibilnost ERP-a za izradu složenih sastavnica u više razina, i pratite sve utroške i proizvodnju u pogonu uz pomoć različtih izvještaja.

Pratite usmjeravanja u proizvodnji, radna vremena i kapacitete, s ciljem osiguravanja ugovorenih uvjeta isporuke vaših proizvoda.

Proizvodnja - Radni nalozi

Skladišno poslovanje

Inovativan sustav dvojne evidencije osigurava vam kompletnu sljedivost svake isporuke od dobavljača, prema kupcima ili proizvodnim procesima, kao i interne promete između skladišta.

Uz razmjenu na razini skladišta, moguće je koristiti skladišne lokacije i podlokacije uz uvid u detaljan pregled strukture.

Evidentiranje promjena maksimalno je pojednostavljeno uz mogućnost primjene automatiziranih logističkih pravila (minimalne zalihe, nalozi za nabavu, itd.)

Moguće je pratiti sve promete artikala po lotovima, te kompletno praćenje upstream i downstream sljedivosti.

Skladišno poslovanje integrirano je sa sustavom kontrole kvalitete i omogućava jednostavno zaprimanje robe i provođenje kontrole kvalitete skladišnih ulaza i internih prijenosa.

Kontrolu zaliha i promjena uz jednostavno sagledavanje anomalija osiguravaju vam pregledni izvještaji koje možete prilagođavati vašim specifičnim potrebama.

skladiste

EAM – Upravljanje imovinom poduzeća

Enterprise Asset Management modul je koji služi za upravljanje održavanjem imovine poduzeća. EAM nudi jednostavno kreiranje objekata održavanja, planova održavanja, radnih naloga i rasporeda za održavanje imovine.

Za definirane objekte održavanja kreiraju se planovi održavanja koji sadrže interval i trajanje održavanja, planirane artikle i sate, vanjske usluge i liste zadataka, te generiraju radni nalozi za preventivno ili korektivno održavanje.

Za jednostavnije planiranje koristi se EAM Raspored i služi za automatsko dohvaćanje radnih naloga objekata prema vezanim planovima koji su na rasporedu za održavanje unutar definiranog razdoblja.

Troškove je moguće pratiti na razini radnog naloga, objekta održavanja ili nadređenog objekta (suma troškova podređenih objekata), utrošenih artikala, sati djelatnika i vanjskih usluga.

eam

Kontroling

Upravljajte troškovima izradom planskih kalkulacija, napravite usporedbe, obračun cijena zalihe i punu cijene koštanja kao osnovu za praćenje rentabilnosti poslovanja.

Kreirajte mjesečne ili godišnje financijske planove, otvorite budžetne centre, te izvještaje.

Upravljanje troškovima

Sustav internih poruka

Korisnici internim porukama jednostavno komuniciraju unutar sustava, razmjenjuju komentare i dokumente, obaviješteni su o zadacima koje trebaju izvršiti (npr. odobriti narudžbu, likvidirati račun, korigirati dokument, itd.), prate izmjene na dokumentima koje slijede, i sl.

Obavijesti mogu sadržavati poveznice kojima korisnici brzo i jednostavno pristupaju dokumentima na koje se odnose, npr. poveznica na račun.

Naglasak je na informaciji koja dolazi do korisnika što ubrzava proces izvršavanja zadataka. Pročitane obavijesti arhiviraju se u korisničkom pretincu, a korisnik može naknadno pristupiti svim obavijestima koje je zaprimio.

poruke

Računovodstvo

Uspostavite efikasan i pregledan računovodstveni sustav u realnom vremenu, potpuno prilagođen važećim zakonima u RH i HFSI, uz korištenje RRIF-ovog kontnog plana.

Temeljem konfiguracije načina knjiženja poslovnih događaja, knjigovodstvena evidencija se formira automatski u realnom vremenu po svim zadanim analitičkim kontima prilikom evidentiranja poslovne promjene u ERP-u.

Automatizirano učitavanje bankovnog izvoda i zatvaranje stavaka uz vođenje različitih valuta, te jednostavno formiranje blagajničkih evidencija osiguravaju ažurnost financijskog knjigovodstva.

Potpuno lokaliziran sustav porezne evidencije omogućava automatizirano formiranje propisane porezene evidencije (poreznih knjiga, prijave poreza) i pripadajućih knjiženja temeljem evidentiranje ulaznih i izlaznih računa.

Napredno izvještavanje osigurava standardne knjigovodstvene preglede (kartice, bilance stanja, RDG), ali i druge specifične izvještaje u grafičkom obliku.

Automatizirana razmjena podataka sa vanjskim sustavima (SEPA, OPZ-stat, PDV, JOPPD, HNB, itd.).

 

racunovodstvo

Obračun plaća i naknada

Sadrži sve potrebne matične evidencije, formiranje i praćenje ugovora o radu, obračun i evidenciju godišnjih odmora i dopusta, te evidenciju prisustva na radu. Moguće je učitavanje evidencije rada iz analitičkih evidencija (proizvodnja, projekti).

Modul na jednostavan i pregledan način omogućava konfiguraciju i praćenje svih vrsta primanja u različitim kombinacijama utvrđivanja visine i poreznog tretmana primanja i djelatnika.

Uz evidencije obustava i kredita, sustav omogućava automatizirano upravljanje isplatama na obične i zaštićene račune djelatnika. Nalozi za plaćanje i podaci za JOPPD formiraju se automatski, te dostavljaju bankama i poreznoj upravi u standardnom elektronskom obliku. Pored obračuna i standardnog izvještavanja sustav nudi mogućnost dostavljanja isplatnih listića putem maila.


Ljudski resursi

Neke od ključnih evidencija u sklopu ovog modula su:

Kadrovska evidencija
Praćenje radnog vremena
Upravljanje ugovorima
Evidencija prisustva na radu
Upravljanje zapošljavanjem
Evaluacija djelatnika
Evidencija dopusta i godišnjih odmora

ljudski resursi

Troškovnici

Jednostavno i brzo kreiranje troškovnika (jednostavan import troškovnika iz Excela, dupliciranje postojećih ili vrlo brzo i intuitivno sučelje za kreiranje novih troškovnika).

Kreiranje i praćenje situacija iz troškovnika.

Automatsko kreiranje predujmova i njihovo praćenje kroz situacije (djelomično ili u potpunosti).

Jednostavno i brzo kreiranje i fakturiranje situacija kroz potpunu integraciju sa Odoo Sales modulom.

Slanje poruka i obavijesti ostalim korisnicima (pratiteljima) troškovnika kroz potpunu integraciju sa Odoo Messaging modulom.

Praćenje prihoda i rashoda po analitičkom kontu troškovnika.

Troškovnici