Cjenik programa i usluga

Odoo ERP:

Naziv proizvoda/usluge Cijena
Hosting Odoo ERP Od 8 do 35 EUR/po korisniku mjesečno

STEPONE:

Naziv proizvoda/usluge Cijena
STEPONE – kupnja licenca – varijanta a 500 EUR po radnoj stanici
STEPONE – najam licence – varijanta b 35 EUR/radnoj stanici mjesečno
Usluge na implementaciji (modifikacije, obuka, prijenosi podataka) 36 EUR/sat