Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja usluga, sadržaja i resursa

Prihvaćanje uvjeta korištenja

Dobro došli na Infokom Web Portal. Infokom Web Portal omogućuje vam korištenje usluga, sadržaja i resursa (U daljnjem tekstu: Usluga) koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje, usluge te resurse objavljene na domenama i poddomenama u vlasništvu Infokom d.o.o.
Korištenjem Usluga smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

OPIS USLUGA

Aktualizacija

Usluga Aktualizacije omogućava ažuriranje STEPONE ERP-a svim korisnicima sa valjanim ugovorom o održavanju. Aktualizaciju korisnici koriste na vlastitu odgovornost, a sukladno uvjetima opisanim u Ugovoru o održavanju.
Infokom d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu servisa Aktualizacije.

STEPONE ERP

STEPONE ERP je besplatan ERP kojeg je moguće preuzeti i besplatno koristiti do 3000 stavaka u bazi. Nakon toga potrebno je nabaviti licencu, te sa Infokom d.o.o. sklopiti Ugovor o Održavanju. Infokom d.o.o. ne jamči za nikakvu štetu nastalu korištenjem nelicencirane inačice STEPONE ERP software-a.

Obveze korisnika pri korištenju Infokom WebPortala, Usluga i Resursa

Infokom d.o.o. ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju posjetitelji na ftp-u te ne može jamčiti točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja.
Infokom d.o.o. neće ni na koji način biti odgovorna za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem web portala, usluga ili resursa.
Infokom d.o.o. zadržava pravo na temelju vlastite procjene i bez prethodne obavijesti ukloniti sadržaj koji smatra neprikladnim ili koji nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Autorska prava

Sadržaj na Infokom WebPortalu zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu Infokom d.o.o.
Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, ili na bilo kojem sadržaju uključujući i ftp razmjenu, o tome je dužan izvijestiti Infokom d.o.o. na slijedeću e-mail adresu: info@infokom.hr.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Infokom d.o.o. poštuje privatnost svojih korisnika kao i posjetitelja Infokom WebPortala. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.
Infokom d.o.o. ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Linkovi na druge web-stranice

Neki od linkova na Portalima i Uslugama vode na web-stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom Infokom d.o.o. Infokom d.o.o. nije odgovorna za sadržaj tih stranica.

Sadržaj dobiven od korisnika i posjetitelja Infokom WebPortala

Infokom d.o.o. nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju posjetitelji na Portalu, u Uslugama ili resursima u njenom vlasništvu. Infokom d.o.o. zadržava pravo koristiti neke od tih sadržaja u promotivne svrhe Usluga unutar kojih je sadržaj objavljen.

Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiteljima Infokom WebPortala, Usluga i Resursa.

Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni i korišteni na Infokom WebPortalu, Uslugama i Resursima. Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Infokom d.o.o. poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima.

Promjene sadržaja Portala i Usluga

Infokom d.o.o. zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja na Portalu, Uslugama i Resursima bez obaveze prethodne najave. Infokom d.o.o. nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Ukidanje i zabrana korištenja Usluga i Portala

Infokom d.o.o. zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost jedne ili više usluga, sadržaja ili resursa, a bez prethodne najave i obrazloženja.
Infokom d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem sadržaja, usluga ili resursa.

Promjene Uvjeta korištenja

Infokom d.o.o. zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena.